Stim Music Expo har premiär i höst

Måndagen 5 oktober samlar Stim musikskaparna för ett stort medlemsevent på Nalen i Stockholm. Tanken är att erbjuda en mötesplats fylld med aktiviteter som på olika sätt ger dem mervärde och inspiration i deras musikskapande.

Stim Music Expo är ett evenemang som Stim arrangerar för sina medlemmar. Avsikten är att skapa en mötesplats där de som skriver (eller arrangerar) text och musik kan ta del av seminarier, workshops, paneldiskussioner, demonstrationer m.m.

Moderator vid paneldiskussionerna blir Petra Markgren Wangler från SVT:s Kulturnyheterna.

– Låtskrivarens funktion i musikbranschen är viktigare än någonsin, vilket alla inte har förstått. Men detta är ett faktum på grund av musikindustrins strukturella kollaps där skivbolagen nästan har raderats ut, säger Petra Markgren Wangler.

– Vi vill bjuda våra medlemmar på en dag där musikskapandet får stå i centrum. Vår ambition är att Stim Music Expo både ska inspirera och ge nya insiker till upphovsmännen, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef.

Stim har över 50 000 medlemmar som sysslar med vitt skilda musikstilar och är aktiva som musikskapare i olika stor utsträckning. Därför blir utmaningen med Stim Music Expo också att hitta infallsvinklar som intresserar så många av medlemmarna som möjligt.

– Stim är en bred organisation som tillvaratar alla musikskapares ekonomiska intressen – vare sig man är ung, gammal, välkänd eller doldis, avslutar Susanne Bodin.

Rulla till toppen