SAMI tecknar nytt avtal med lettiska LaIPA

Svenska artister och musiker som medverkat på offentligt spelad musik i Lettland kommer nu att få ersättningar för sina framföranden tack vare ett nytt avtal med det lettiska utövarsällskapet LaIPA.
Ersättningarna avser musik som spelats i radio eller i annan offentlig miljö, som t.ex. på restauranger eller i butiker, samt även privatkopieringsersättning. Avtalet, som är ett s.k. A-avtal ersätter det tidigare B-avtalet.

Avtalet gäller nyttjanden från och med insamlingsåret 2008. På motsvarande sätt kommer SAMI att utbetala ersättningar som insamlats i Sverige till LaIPA i Lettland. Den första utväxlingen av insamlade ersättningar beräknas äga rum till årsskiftet.

Tidigare i år har SAMI tecknat avtal med AGATA i Litauen, EEL i Estland, GDA i Portugal och Credidam i Rumänien.

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI har över 20 000 anslutna svenska musiker och artister.

Rulla till toppen