Rikskonserter upphör vid årsskiftet

Enligt riksdagsbeslut kommer Rikskonserters verksamhet att helt upphöra årsskiftet 2010/2011. Detta innebär att all turnéverksamhet avslutas innan årsskiftet. Den sista konserten äger rum i Varberg 14 november då Fabio Biondi och Europa Galante står på scen.

En följd av nedläggningen är att Rikskonserter inte kommer att presentera förslag på turnerande artister/ensembler till landets arrangörer som tidigare skett i januari varje år.

Inte heller kommer Rikskonserter från och med 2011 att vara en part i samarbeten och nätverk som till exempel Musik Direkt, Ethno, Solistpriset, Ung och lovande, Swedish Jazz Celebration, Jazz i Sverige, Eric Ericsondagen, Årets kör, Alice Babs Jazzstipendium, Showcase, Tonspråk, Kalvfestivalen, Årets Musik- och Kulturskola.

Du som är musiker eller representerar en artist/ensemble ombeds att efter nyår kontakta och presenterar dina förslag för Plattformen för Musik. Det är den avdelning inom det nyinrättade Statens Musikverk, som kommer att ta över ansvaret för statens engagemang för musikområdet från och med 1 januari 2011. För mer information om Statens Musikverk, kontakta Statens Musiksamlingar på tel 08 519 554 00 eller www.smus.se.

Rikskonserters verksamhet och ansvar för Nybrokajen 11 avvecklas också till nyåret 2011. Ny huvudman för denna Sveriges äldsta konsertscen är ännu inte klar.

Två avdelningar inom Rikskonserter, Caprice Records och EMS, är undantagna nedläggningen. De verksamheterna kommer i stället att överföras till det nyinrättade Statens Musikverk 1 januari 2011.

Avvecklingen av Rikskonserter har redan inletts. Efter förhandlingar mellan arbetsgivare och fack är all personal är uppsagd från och med 1 september 2010.

Delar av personalen kommer under våren 2011 att arbeta med avvecklingen. Administrationen kommer också att vara tillgänglig under första halvåret 2011 för att av avsluta alla ekonomiska åtaganden som stiftelsen har. De sista delarna av stiftelsen kommer att avvecklas under andra kvartalet 2012.

Löpande information kommer att finnas på www.rikskonserter.se under hela 2011.

Rikskonserters personal vill härmed tacka publik, arrangörer och artister för gott samarbete och många fina musikupplevelser genom åren.

Rulla till toppen