Ny vd för Rikskonserter nästa år

Regeringen har i dag utsett direktören Göran K. Johansson till ny chef för Stiftelsen Svenska rikskonserter. Han är i dag styrelseordförande i Rikskonserter och tillträder tjänsten som chef den 1 februari 2010, när nuvarande förordnande för Björn W Stålne löper ut.

Göran K. Johansson kommer närmast från tjänsten som VD vid Malmö Opera och har lång erfarenhet av tidigare chefsbefattningar.

Av propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) framgår att statens insatser på musikområdet kommer att reformeras och att statsbidraget till Rikskonserter under 2011 avvecklas. Med den bakgrunden är anställningsperioden för Göran K. Johansson begränsad till den 31 december 2010.

Rulla till toppen