Ny bok om tonsättaren Emil Sjögren

Torsdagen den 14 maj kommer Kungl. Musikaliska Akademien att presentera den femte volymen i sin biografiserie över svenska tonsättare. Denna gång handlar det om Emil Sjögren (1853-1918) som allmänt betraktades som landets främste tonsättare vid förra sekelskiftet och har benämnts ”Sveriges förste tonpoet”.

Ceremonien äger rum vid Kungl. Musikaliska Akademien i Stockholm från kl. 17.00. Den ständige sekreteraren Åke Holmquist hälsar välkommen och biografin kommer att presenteras av författaren Anders Edling. Dessutom framför Ingrid Lindgren Erotikon op.10 nr 2, Andra satsen ur Sonat nr 2 A-dur op. 44, ”Elegie sur le motif EBBA” på piano.

Emil Sjögrens verk sträcker sig från solo- och körsånger och verk för orgel och piano, till kammarmusik, framförallt de fem violinsonaterna, av vilka den mest berömda, e-mollsonaten, renderat honom smeknamnet Emoll Sjögren. Däremot saknas nästan helt orkesterverk.

Sjögrens musik har på senare år mött ett växande intresse, inte minst genom en ström av inspelningar. Den franskorienterade musikforskaren Anders Edlings bok kastar nytt ljus över Sjögrens verk och liv – passionerat genom kvinnor, tragiskt genom kronisk sjukdom.

Boken om Emil Sjögren ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial.

Rulla till toppen