Musikerförbundet tvingar Sveriges Radio backa i tvist

Musikerförbundet företräder sina medlemmar i en pågående tvist med arbetsgivaren Sveriges Radio och ledningen för Radiosymfonikerna gällande pensionsålder.
Nu backar Sveriges Radio och ger Musikerförbundet rätt.

Tvisten handlar om när musikerna i Radioorkestern enligt Sveriges Radios (SR) så kallade ”praxis” förväntas gå i pension.
Musikerförbundet menar att SR självt under 2008 i ett protokoll fastslagit att pensionen träder i kraft efter ett fullgjort spelår (1 juli – 30 juni).
Detta innebär till exempel att en anställd som fyller 60 år i juli månad åtminstone har rätt att fullfölja sitt spelår fram till 30 juni nästföljande år.

I och med ett i medierna uppmärksammat fall, som förbundet driver för en medlems räkning, menade Sveriges Radio att pensionen träder i kraft den dag man fyller 60 år – och alltså inte efter ett fullgjort spelår.
– Den uppfattning arbetsgivaren tidigare hävdat – förnekade man nu, kommenterar Musikerförbundets avtalssekreterare Thomas Bjelkerud.
– I det nu aktuella fallet handlar det om ett tidigareläggande i strid mot arbetsgivarens egen ”praxis”.

Men nu backar alltså Sveriges Radio i tvisten och håller med om att musikern har rätt att fullfölja sitt spelår.
– Vi accepterar överhuvudtaget inte denna praxis – lagen är lika för alla, avslutar Thomas Bjelkerud.

Rulla till toppen