Många nya musikgrupper får stöd av Kulturrådet

Thieves Like Us
Thieves Like Us

Thieves Like Us och duon Ullén – de Heney är exempel på musikgrupper som nu får stöd från Kulturrådet för första gången. Kulturrådet har beslutat att fördela 10,5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till fria musikgrupper för år 2010. En tredjedel av de grupper som nu får stöd har inte fått verksamhetsbidrag från Kulturrådet förut.

Det är totalt 162 musikgrupper som får stöd från Kulturrådet och det är grupper som spänner över det flesta genrer, allt från västerländsk konstmusik till rock- och popgrupper. De flesta musikgrupperna är från storstadsregionerna, men majoriteten av grupperna uppger att de kommer att turnera i Sverige och utomlands. Stockholms saxofonkvartett är exempel på grupper som har en omfattande turnéverksamhet.

En fjärdedel av de musikgrupper som nu får stöd från Kulturrådet får ökade verksamhetsbidrag jämfört med år 2009, det gäller till exempel jazzgruppen Jonas Kullhammar Quartet och ensemblen Vokalharmonin.

Det är fortfarande få kvinnor med bland de sökande, men det har dock skett en viss förbättring. I år är det till exempel fler kvinnor i konstnärlig ledning bland de sökande, det har ökat från 25 till 29 procent jämfört med tidigare år. Duon Naranjo – Weurlander och Malin Foxdal Band är exempel på grupper med kvinnor i konstnärlig ledning.

Kulturrådet har också prioriterat fria musikgrupper som vänder sig till barn och unga. Gruppen Markatta och Fläskkvartetten är exempel på musikgrupper nu får bidrag eftersom de håller hög kvalité och har en turnéverksamhet för unga lyssnare.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag.

Rulla till toppen