Malmöfestivalen en stor ekonomisk framgång

malmo-festivalen

Den turistekonomiska omsättningen i samband med Malmöfestivalen ökar. 2009 var den generella turistekonomiska omsättningen 213 miljoner kronor. 2005 var den 110 miljoner. Dessutom ökar den stadens attraktion som besöksdestination. Det visar den turistekomiska utredning som Turismens Utrednings Institut (TUI) gjort på uppdrag av Malmö Stad och Region Skåne.

– Utredningen bekräftar vad vi anat under senare år. Malmöfestivalen lockar allt fler besökare till Malmö. I takt med att Malmö i övrigt blir en attraktivare destination. Men viktigast är ändå att det är malmöbornas festival, säger Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare Malmö stad.

Ungefär hälften av Malmöfestivalens besökare 2009 var turister, och de ger Malmöfestivalen ett bra betyg. 82 procent ger ett bra eller mycket bra betyg. Turisterna kommer främst från Skåne men en tendens finns till ett ökat antal turister från övriga Sverige och Danmark. Miljödiplomeringen, som var en nyhet i Malmöfestivalen 2009, mottogs väl och uppfattades som positivt bland turister. I genomsnitt besökte de Malmöfestivalen i 2,2 dagar, och hela 70 procent var återbesökare. Nästan samtliga, 97 procent, kunde tänka sig att rekommendera Malmöfestivalen till vänner och bekanta.

Malmö som besöksdestination får också höga betyg i undersökningen. Bland annat ger 79 procent av turisterna Malmö helhetsomdömet det högsta eller nästhögsta högsta betyget. 94 procent tycker att tillgängligheten till staden är bra.

– Malmöfestivalen sätter Malmö på kartan, och är en viktig byggsten i mötes- och evenemangsstaden Malmö, säger Johan Hermansson, evenemangschef i Malmö stad.

Rulla till toppen