Lund får ny kulturchef

Den utannonserade tjänsten som kulturchef lockade 64 sökande. Åtta kallades till anställningsintervjuer. I dessa deltog som arbetsgivarrepresentanter kultur- och fritidsnämndens presidium samt förvaltningschefen och personalchefen. Berörda fackliga organisationer bildade en intervjugrupp tillsammans med personalrepresentanter för verksamheterna Kulturskola, Konsthall, Stadsteater / Stadshall och Kultur Lund. En av de sökande tog under hand tillbaka sin ansökan.

Rekryteringen genomfördes mot bakgrund av följande kravprofil:

Kulturchefen ska vara generalist inom kulturområdet med bred kunskap om kultur och kulturpolitik för att kunna leda och driva utvecklingen av kulturverksamheten.

Kulturchefen ska utveckla samspelet med kulturaktörer lokalt, regionalt nationellt och internationellt, vilket förutsätter ett starkt eget nätverk inom dessa områden.

Kulturchefen ska ha kvalificerad erfarenhet från att organisera och leda verksamhet och personal, gärna från en politiskt styrd organisation samt vara en god kommunikatör.

Arbetsgivaren förordar Torsten Schenlaer som ny kulturchef med motiveringen att han bäst uppfyller samtliga tre kravområden. Han har bred erfarenhet av kultur och kulturpolitik och är väl förankrad såväl lokalt som nationellt och internationellt. Som konstnärlig ledare, producent och projektledare har han skaffat sig värdefulla kunskaper om verksamhetsledning och personalledning. Han är van att representera en politiskt styrd organisation. Hans förmåga att leda, driva och förankra utvecklingsprojekt inom kulturområdet har vitsordats av erfarna chefer för kulturinstitutioner.

Rulla till toppen