Kulturrådet har kartlagt kultursponsring

Skattereglerna bör bli enklare för dem som vill stödja kulturen. Det visar Kulturrådet i en rapport som lämnas till regeringen på skärtorsdagen.
Regeringen vill komplettera det offentliga kulturstödet med bidrag från företag, organisationer och mecenater, förklarar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Det är viktigt att Sverige behåller tätpositionen i EU när det gäller kulturen och då behövs det ekonomiska resurser.

Kulturrådet har haft regeringens uppdrag att kartlägga den icke offentliga finansieringen av kulturen, redovisa exempel och analysera möjligheter och hinder. Sverige har en lång tradition av offentligt stödd kultur. I genomsnitt utgör sponsring endast cirka en procent av den totala finansieringen. Men det finns fungerande samarbete mellan kultur och näringsliv. Några exempel som nämns i rapporten är Moderna Museet i Stockholm och Malmö, Rum för barn på Kulturhuset och Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Tio kronor per svensk och år uppgår sponsringen till, jämfört med 140 kronor per invånare i Storbritannien. I den rapport som nu är klar anser Kulturrådet att avdragsmöjligheterna för kultursponsring och donationer skulle kunna bli generösare även i Sverige.

En europeisk studie visar att det är möjligt för företag i de flesta länder att dra av sina utgifter för donationer. Många länder har även andra särskilda regelverk och stimulanser riktade mot kulturområdet.

I september återkommer Kulturrådet till regeringen med en strategi för hur Kulturrådet vill hantera frågor om icke offentlig finansiering i kulturlivet.

Hela rapporten finns på Kulturrådets webbplats.

Rulla till toppen