Intresset för Melodifestivalen svalnar

Melodifestivalen är en mediehändelse med få motsvarigheter i Sverige.

Årets upplaga har totalt omskrivits i 7818 webbartiklar, vilket har resulterat i 172 miljoner lästillfällen¹ och ett annonsvärde på 63 milj kr² sedan årets melodifestival påbörjandes i början av februari.

Detta är dock en kraftig minskning jämfört med motsvarande period 2008 då antalet lästillfällen¹ var 29 procent högre och annonsvärdet hela 62 procent högre för artiklarna i webbmedia som handlade om Melodifestivalen.

Detta enligt en undersökning av Medieanalysföretaget Infopaq som bygger på webbartiklar om Melodifestivalen från 5 feb till 10 mars 2008 respektive 3 feb till 9 mars 2009.

Värdstäderna får mycket mediauppmärksamhet
Städerna som arrangerade deltävlingarna har fått god utdelning. Under veckan från tisdagen före till måndagen efter respektive deltävling har mellan 441 och 879 artiklar skrivits per stad i svensk webbmedia, detta ger mellan 26 och 38 miljoner lästillfällen per stad och ett annonsvärde på mellan 4,5 och 9,3 milj kr.

Störst medialt genomslag fick värdstaden för deltävling 4, Malmö.

Jämfört med 2008 har genomsnittlig räckvidd per arrangörsstad minskat från 35,0 milj till 30,6 milj potentiella läsare och det totala annonsvärdet har minskat från 9,0 milj kr per arrangörsstad till 7,2 milj kr. Det rör sig alltså om en minskning på 13% resp 20%.

Så gjordes undersökningen
Medieanalysföretaget Infopaq har genomfört sökningar efter svenska webbartiklar om Melodifestivalen under perioden 3 februari till och med 9 mars 2009, dvs från tisdagen före första deltävlingen till måndagen efter ”andra chansen”. Resultatet har sedan jämförts med motsvarande period 2008 (5 feb-10 mars). Artiklarna har sedan sorterats upp efter vilken värdstad finns angiven i texten. Slutligen har artiklarna kompletterats med officiella siffror för räckvidd och annonsvärde för respektive tidnings webbplats.

Rulla till toppen