Inga avhopp från lärarutbildningen på KMH

Kungl. Musikhögskolan (KMH) avviker anmärkningsvärt från mängden i den sammanställning som Sveriges Television gjort av avhopp från lärarutbildningarna.

Många större lärosäten brottas med att bortåt var fjärde student hoppar av lärarutbildningen redan under första terminen. Siffran är däremot noll för KMH (baserat på underlag gällande förstaterminsstudenter HT 2012).

Det är förstås mycket goda, men inte oväntade, nyheter för KMH, säger Lena Söderström, prefekt vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS), som ansvarar för KMH:s lärarprogram.

KMH:s lärarutbildningar har alltid varit attraktiva: de ger både en god grund för läraryrket och en mångsidig musikkompetens, fortsätter Lena Söderström. KMH har förstås, liksom andra lärosäten, påverkats av de senaste årens stora förändringar i lärarutbildningarna. Men det finns stor anledning att glädjas över att antagningsstatistiken nu är tillbaka på nivåer vi känner till från gamla lärarutbildningen.

Det behövs många kommande musiklärare! slår Lena Söderström fast.

Och KMH lyser med sin statistik när jag möter kollegor i nationella utbildningsnätveerk. Vi hoppas på 40-50 programstudenter till nästa hösttermin, så att nuvarande trend fortsätter.

Utbildningarna blir dessutom ytterligare attraktiva i och med att lärare med behörighet för gymnasieskolan i praktisk-estetiska ämnen (bild, idrott, hälsa eller musik) från och med 1 december också blir behöriga att undervisa i årskurs 1-6 i sina profilämnen. Det ger KMH ett utökat uppdrag att ombesörja behovet av utbildade lärare i musik för grundskolans tidigare år.

Rulla till toppen