In Flames i samarbete med Stadsmissionen

Foto: Patric Ullaeus
Foto: Patric Ullaeus

I lågkonjunktur drabbas ofta ungdomarna extra hårt och arbetet med att stödja utsatta ungdomar blir ännu vikigare. Stadsmissionerna i Malmö, Göteborg och Stockholm jobbar hårt för just den här målgruppen och satsar på en ny kampanj för att samla in pengar till deras gåvofinansierade verksamhet. Adam Tensta, Björn Gelotte från In Flames, Miss Li och ett tiotal andra svenska artister hjälper Stadsmissionerna att drar igång musikkampanjen Bootleg för att samla in pengar. Siktet är satt på en halv miljon kronor som ska hjälpa utsatta ungdomar att komma på fötter igen.

Stadsmissionernas arbete med ungdomar som på olika sätt hamnat utanför de sociala nätverken är nu viktigare än någonsin. Då många verksamheter är helt gåvofinansierade är det dock svårt att räcka till och hjälpa alla som behöver det. Samarbeten med andra, t.ex. företag och artister, är därför helt avgörande.
Nu drar Stadsmissionerna i Malmö, Göteborg och Stockholm igång en stor musikkampanj, Bootleg, som med hjälp av en rad framstående svenska artister har satt siktet på att samla in 500,000 kronor som ska gå till ungdomsverksamheterna i respektive städer.
Bootleg-kampanjen går ut på att en mängd olika svenska artister inom flera musikstilar donerar tidigare outgivet material till Stadsmissionerna. Materialet, som kan vara allt från en akustisk visa eller en gammal demo till ett gitarriff, kan sedan laddas ner genom en donation på 25 kronor till Stadsmissionerna. Artister som redan är signade är bland andra Adam Tensta, Entombed och Miss Li. Genom att sms:a BOOTLEG till 72900 får man en länk till wapsidan där man sedan laddar ner låten man har valt. Varje nedladdning kostar 25 kronor och pengarna går till kampanjen.

– Det är fantastiskt att så många artister redan har anslutit sig till kampanjen och jag tror att än fler kommer att vara intresserade när de hör om den, säger Patrik Haggren. Vi drar igång idag och sedan kommer kampanjen att rulla under hela sommaren eller så långt artisterna räcker!, avslutar han.

Bootleg drar igång med tidigare outgivet material från Björn Gelotte från In Flames och Sebastian Ingrosso. Varje vecka kommer sedan en ny artist att presenteras och förhoppningen är att så många artister som möjligt ska ansluta sig till kampanjen så att den kan rulla fram till hösten. För att sprida information av kampanjen har Stadsmissionerna tagit hjälp av Burger King som vi har ett kontinuerligt samarbete med sedan 2008. Genom gemensamma kanaler kommer budskapet om kampanjen att nå en bred målgrupp där engagemanget för den här typen av frågor är stort. Förra gången Stadsmissionerna och Burger King samarbetade drog de in drygt 650,000 kronor som även då gick till ungdomsverksamheterna.

– För mig var det helt självklart att ställa upp, säger Miss Li. Ungdomarna är vår framtid och är viktiga att satsa på. Jag hoppas att fler artister känner samma sak och ansluter sig till kampanjen så att vi kan slå insamlingsmålet och verkligen hjälpa dem som behöver det.

Vad pengarna går till i respektive städer
I Malmö används pengarna till att fortsätta och vidareutveckla vårt arbete med Enter Mötesplats, där man tar emot tjejer i riskzon för utanförskap. Det kan gälla psykisk sjukdom, missbruk i familjen, mobbning, eget missbruk eller jobbiga tankar och känslor. Personalen stöttar flickorna i att växa i sin självkänsla och tar vidare vara på ungdomarnas egna erfarenheter och kompetenser.

I Göteborg kommer de insamlade pengarna att användas för att delvis finansiera inköp av en ungdomsbuss. Det är alltså en ”Fältbuss” med inriktning mot ungdomar och används såväl i centrala Göteborg som i ytterområdena. Projektet bygger på att möta ungdomarna där de är på kvällar och erbjuder dem en trygg plats där de kan få råd, hjälp och stöd i olika situationer, oavsett om det handlar om droger, ensamhet, våld eller annat.

I Stockholms satsas pengarna vår verksamhet Enter som under många år har arbetat med ungdomar som lever i hemlöshet. Majoriteten av de ungdomar som kommer till Enter har helt tappat förtroendet för vuxenvärlden och de offentliga institutionerna. Många av dem har slussats från den ena instansen och kontaktpersonen till den andra. På Enter arbetar socionomer och beteendevetare med erfarenhet av socialt arbete från frivilligorganisationer, behandlingshem och socialtjänst.

Rulla till toppen