Hultsfreds kommun stöttar krisdrabbad festival

hultsfredsfestivalen

Hultsfredsfestivalen har som bekant varit illa ute de senaste åren på grund av ekonomiska bekymmer som följd av den tuffa konkurrensen med allt fler festivaler varje år. Festivalen, som anordnades för första gången redan 1986, är dock ett oerhört viktigt inslag i den svenska musikhistorien och inte minst för Hultsfreds kommun som nu har beslutat sig för att stötta festivalen så gott det går. Arrangören Rockparty kommer att sälja majoriteten av aktierna i bolaget Rock City och all egendom på festivalområdet till Hultsfreds kommun för 7 miljoner kronor. Kommunen kommer dessutom att samarrangera festivalen framöver genom sitt egna industribolag.

Det fanns ingen enighet när kommunstyrelsens arbetsutskott äntligen tog det viktiga beslutet efter tre bordläggningar och det var endast vänstermajoriteten som ställde sig bakom detta.

2010 års Hultsfredsfestival kommer att äga rum under vecka 27.

Rulla till toppen