Hammerfall-basist tilldelas pris från Save The Earth

magnus-rosen-save-the-earth

Magnus Rosén, f d basist i hårdrocksbandet Hammerfall har fått Project Save The Earths första Hederspris 2009 på Festival Växande Bandet med motivering: För att Magnus Rosén bl a gjort ett så fint arbete med gatubarn i Sydamerika och genom detta gett hopp och också är ett riktigt fördöme!

Magnus har inte bara engagerat sig för barn i Sydamerika. I Sverige har han bland annat rest runt i skolor och talat mot droger och också ordnat konserter i Göteborg där pengarna gått till Kvinnojourer.

Förutom priset fick Magnus dessutom en tavla föreställande en magnifik älg i månsken, (nymålad på väv för detta ändamål av Viveca Lammers, Project Save The Earth´s egen ”Hederspris-konstnärinna”).

Project Save The Earth
PSTE som startade 2007 ser till helheten och verkar ideellt för miljö, hälsa, fred, rättvisa och djurens omsorg på en Jord för alla där barnens framtid och äldreomsorg är viktigt. Vi stödjer oss på och samarbetar med oberoende forskare inom miljö och hälsa samt djurrätts- och fredskämpar. Vi står bakom en naturlig, alternativ hälsoväg. Klimathotet är en viktig fråga för oss. Enighet, en mångfald av kultur och individualism tillhör vår linje! Vi vill kunna ge Jordens barn framtida möjligheter på en friskt grönskande planet. Det vi vuxna gör nu, bäddar för deras framtid och en sund miljö är grunden för välmående.

Rulla till toppen