Dags att söka Bob Kelly Musikstipendium 2010

Varje år delar föreningen Levande Musik i Göteborg tillsammans med Bob Kelly AB ut ett musikstipendium á 10.000 kronor. Stipendiet kan sökas av enskild person eller grupp, som med framgång är professionellt verksam inom genren nutida konstmusik.

Sökanden får gärna ha en gränsöverskridande inriktning. Stipendienämnden söker en kreativ initiativtagare, som genom olika samarbeten vill hitta nya former och genom sitt skapande etablerar nya plattformar för den samtida musiken. Sökanden bör också ha anknytning till Västsverige.

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till stipendiekommittén senast den 15 november 2009. Särskild ansökningsblankett finns inte.

Stipendiat(er) kommer att utses i mitten av januari. Utdelningen av stipendiet sker under våren 2010 vid ett speciellt tillfälle, som anordnas av Levande Musik och Bob Kelly AB. Då förväntas stipendiaten, utan särskild ersättning, ge en kortare konsert, föreläsning eller liknande.

Ansökan skickas till:
Föreningen Levande Musik
Musikstipendium
c/o Anna Eriksson
Vargögatan 4 A
414 67 Göteborg

För mer info:
www.levandemusik.org

Bob Kellys Musikstipendium gick i år till sångerskan, performance-artisten, kompositören och violasten Anne Pajunen.

Rulla till toppen