Copyright för ljudinspelningar utvidgas

I en omröstning i Europaparlamentet igår (23 april) så beslutades att copyrighten på ljudinspelningar ska utvidgas från 50 till 70 år, detta som ett resultat av ökad medellivslängd och det faktum att många artister påbörjar sina karriärer i tidig ålder. 377 medlemmar röstade för förslaget medan 178 röstade emot. Medlemsländernas regeringar måste dock godkänna lagändringen i Europarådet innan den går igenom.

Delar av musikindustrin har gjort ett gemensamt uttalande där de välkomnar resultatet i omröstningen.

Rulla till toppen