Barerna på Inkonst stängs av Plockepinn

Från och med fredag är barerna på Inkonst stängda på grund av en avtalstvist mellan restaurang Plockepinn och Inkonst. De två aktörerna har i sin tur var sitt avtal med Malmö Stad. Plockepinn anser, att föreliggande avtal tvingar dem till ekonomisk förlust vad gäller samarbetet med Inkonst. Plockepinn står för alkoholtillståndet på Inkonst och kommer från och med idag, fredag 1/11, inte längre att servera alkohol på Inkonsts arrangemang.

Vi förstår att Plockepinn är frustrerade över det gällande samarbetsavtalet. Det är vi också. Vi vill i dialog med Plockepinn fortsätta att utveckla Inkonsts verksamhet och som samarbetet har sett ut har det varit svårt.

Ett av de grundläggande problemen är konstruktionen sedan starten 2006, att en ideell kulturförening ska samarbeta med en vinstdrivande aktör, och detta märks framför allt vid smalare konstnärliga arrangemang. Meningen från början var att restaurangverksamheten skulle vara en integrerad del av Inkonst och förhålla sig till Inkonsts verksamhet. Tillsammans skulle vi erbjuda besökarna en intressant mötesplats med fokus på kultur.

Inkonst har genomfört stora organisatoriska förändringar de senaste åren och har påbörjat en utveckling av det konstnärliga innehållet som slagit väl ut. Vår konstnärliga verksamhet blomstrar och vi har utvecklas på ett sätt som vi själva och våra besökare ser positivt på.

Vi önskar inget annat än att hitta en lösning på problemen som fungerar för båda parter men samtidigt kan vi inte acceptera att Plockepinn inte tillsammans med oss gör ytterligare försök att lösa uppkomna problem utan tvärt bryter samarbetet. Detta drabbar Inkonsts publik, arrangörer och anställda.

Trots detta kör vi på som vanligt just nu. Imorgon lördag blir det gratis fest hela dagen med Roskilde Road Trip. Sibille Attar och Postiljonen spelar live.

/ Styrelsen och personal på Inkonst

Rulla till toppen